Relacje inwestorskie

Vertabelo Spółka Akcyjna (Vertabelo SA)

z siedzibą w Warszawie


Filona 16

02-658 Warsaw

phone  Tel. & fax: (+48) 22 853 48 30

link  Email: contact@vertabelo.com

Opis działalności

Vertabelo SA jest polską spółką softwarową działającą w modelu Software as a Service i dostarczającą usługi w dwóch głównych obszarach:

  • Narzędzie do modelowania baz danych online przeznaczone dla profesjonalnych inżynierów. Usługa jest dostępna na stronie internetowej https://vertabelo.com/ .
  • Interaktywne internetowe kursy z obszaru Data Science, głównie w zakresie technologii SQL oraz Python. Usługi są dostępne na stronach internetowych: https://learnsql.com/, https://learnsql.com, https://academy.vertabelo.com/ .
Vertabelo SA działa międzynarodowo. Głównym rynkiem są Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia. W zależności od rodzaju usługi oferujemy naszym klientom opłaty w modelu subskrypcyjnym lub opłaty jednorazowe.

Akcjonariat

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:

Filona 16
02-658 Warsaw
Poland

phone  Tel. & fax: (+48) 22 853 48 30

link  Email: contact@vertabelo.com

Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.09.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

26.10.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

16.11.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

7.12.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

23.12.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

An English version to this page.
go to top

Our website uses cookies. By using this website, you agree to their use in accordance with the browser settings. You can modify your browser settings on your own. For more information see our Privacy Policy.