Relacje inwestorskie

Vertabelo Spółka Akcyjna (Vertabelo SA)

z siedzibą w Warszawie


Filona 16

02-658 Warsaw

phone  Tel. & fax: (+48) 22 853 48 30

link  Email: contact@vertabelo.com

Opis działalności

Vertabelo SA jest polską spółką softwarową działającą w modelu Software as a Service i dostarczającą usługi w dwóch głównych obszarach:

  • Narzędzie do modelowania baz danych online przeznaczone dla profesjonalnych inżynierów. Usługa jest dostępna na stronie internetowej https://vertabelo.com/ .
  • Interaktywne internetowe kursy z obszaru Data Science, głównie w zakresie technologii SQL oraz Python. Usługi są dostępne na stronach internetowych: https://learnsql.com/, https://learnsql.com, https://academy.vertabelo.com/ .
Vertabelo SA działa międzynarodowo. Głównym rynkiem są Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia. W zależności od rodzaju usługi oferujemy naszym klientom opłaty w modelu subskrypcyjnym lub opłaty jednorazowe.

Akcjonariat

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:

Filona 16
02-658 Warsaw
Poland

phone  Tel. & fax: (+48) 22 853 48 30

link  Email: contact@vertabelo.com

Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.09.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

26.10.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

16.11.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

7.12.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

23.12.2020

Zarząd Spółki Vertabelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

An English version to this page.
go to top